Năm 2020 doanh nghiệp còn có thể đặt in hóa đơn được không?

Một trong những câu hỏi đang nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả hiện nay đó chính là liệu doanh nghiệp thành lập vào năm 2020 có thể đặt in hóa đơn được hay không? Ví dụ như các công ty kinh doanh vận tải hành khách, thay vì sử dụng hóa đơn điện tử xe khách thì có thể sử dụng hóa đơn giấy như trước kia được hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trước ngày 01/11/2018

Tại mốc thời điểm này nếu doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành HĐĐT hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

Từ ngày 01/11/2018 – Ngày 31/10/2020:

-Nếu trong trường hợp doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thì dùng tiếp cho đến khi hết. Kể từ  ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử

– Trong trường hợp doanh nghiệp dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy

– Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc dùng Hóa đơn điện tử

– Riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn phải hoàn thành triển khai trong năm 2019.
Kể từ ngày 01/11/2020

Theo quy định tại Thông tư 68/2019 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.

đặt in hóa đơn

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp đã tiến hành thông báo phát hành hóa đơn đặt in với cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in đến hết ngày 31/10/2020.

Trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến hết ngày 31/10/2020 mà doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng doanh nghiệp lại chưa đáp ứng được các yêu cầu điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện việc gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai giá trị gia tăng.

Đối với các doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020  trong trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010.

Như vậy:

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, để sử dụng trước ngày Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, mà doanh nghiệp đã sử dụng hết hoá đơn đặt in ở trường hợp trên thì phải chuyển sang hình thức sử dụng hoá đơn điện tử (nếu đủ điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin) theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Hệ thống Thuế điện tử (eTax) có chức năng gì?

Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử: Ai nhanh sẽ thắng

Qua những phân tích này có thể tổng kết lại rằng, nếu doanh nghiệp thành lập trong năm 2020 thì bắt buộc phải tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sớm sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, đồg thời giúp doanh nghiệp có thời gian để tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng, có thời gian để làm quen với hóa đơn điện tử, nắm rõ cách xử lý đối với từng trường hợp của hóa đơn điện tử.

Các bài viết liên quan:

Trẻ sơ sinh bị đầy bụng

Trẻ em bao nhiêu độ là sốt