Hệ thống Thuế điện tử (eTax) có chức năng gì?

Hệ thống thuế điện tử eTax đang trở thành công cụ hữu ích thúc đẩy việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế trong các doanh nghiệp hiện nay. Vậy hệ thống này có những chức năng gì? Khi nhận được file kê khai thuế định dang XML trên hệ thống thuế điện tử eTax, người dùng cần có sự hỗ trợ của phần mềm iTaxViewer, để có thể đọc được những nội dung này. Cùng tìm hiểu chức năng của hệ thống thuế điện tử eTax trong bài viết dưới đây.

Hệ thống thuế điện tử eTax bao gồm các chức năng chính sau đây:

-Thứ nhất là chức năng đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử (tương tự iHTKK, NTĐT) đáp ứng quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC (NNT đăng ký và được sử dụng tất cả các dịch vụ điện tử). Các doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ được chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, NTĐT sang eTax, không yêu cầu phải đăng ký lại từ đầu

thuế điện tử

– Thứ hai là chức năng khai thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK (tiếp nhận, gửi hồ sơ vào TMS và trả trạng thái hồ sơ 2 bước)

– Thứ ba là chức năng nộp thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn các chức năng hiện tại của hệ thống NTĐT. Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT): NNT có thể phân quyền chức năng lập GNT và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế khi NNT có nhu cầu

https://protegepart.com/chuc-nang-cua-phan-mem-hoa-don-dien-tu/

– Thứ tư là chức năng hoàn thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK (tiếp nhận, gửi hồ sơ vào TMS và trả trạng thái hồ sơ 2 bước).

– Thứ năm là chức năng hỗ trợ cho các Doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con để quản lý bên trong Doanh nghiệp.

Các chức năng tra cứu: Tra cứu nghĩa vụ kê khai theo đăng ký; Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế)

Như vậy, hệ thống thuế điện tử etax được tích hợp rất nhiều chức năng giúp người dùng có thể dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế, dễ dàng tra cứu, sử dụng mà không cần phải ghi nhớ quá nhiều mật khẩu. Bên cạnh đó, do hệ thống thuế điện tử eTax chỉ nhận file XML nên người dùng cần phải cài đặt phần mềm iTaxViewer để xử lý. Hy vọng qua bài viết này đã giúp người đọc tóm lược được những chức năng chính của hệ thống thuế điện tử mới nhất này.

https://protegepart.com/chuyen-doi-sang-hoa-don-dien-tu-ai-nhanh-se-thang/

Các bài viết liên quan:

Trẻ sơ sinh bị đầy bụng

Trẻ em bao nhiêu độ là sốt